Presenteras av Sponsrat innehåll
Sector Alarm KF
Foto: Sector Alarm

Sector Alarms utbildningssatsning bidrar till kompetens och trygghet

Hos larmföretaget Sector Alarm har man insett vikten av att rätt kompetens bidrar till en ökad trygghet hos företagets kunder. Här har utbildningssatsningen Sector Way Academy kommit att bli en viktig komponent för medarbetarnas utveckling.

Sector Alarm är en av de största aktörerna inom trygghet och levererar lösningar till privata bostäder och mindre företag. Oavsett vem som kommer att nyttja företagets tjänster är tryggheten central. Med rätt lösning kan kunden känna sig trygg i att Sector Alarm kommer göra sitt bästa om ett inbrott eller brand skulle inträffa. Därför är kompetensen hos Sector Alarms medarbetare mycket viktig då den bidrar till en trygghet hos sina kunder.

Skräddarsydda utbildningar för olika roller

Sector Way Academy, SWA, finns idag på en rad olika avdelningar inom Sector Alarm och oavsett om man söker en karriär inom larmcentralen, installation eller sälj är utbildningssatsningen en naturlig kontaktpunkt.

SWA ser något annorlunda ut beroende på avdelning men delar samtidigt vissa övergripande drag. En del som sträcker sig över hela bolaget är Sector Alarms starka företagskultur, The Sector Way. Här läggs stor vikt på Sector Alarms kundlöften och man rekryterar i stor grad på personlighet och människor som följer bolagets värderingar: kundorienterad, förbättringsvillig, målmedveten och pålitlig.

Den ökade kompetensen bidrar inte bara till ökad trygghet för kunderna utan också för medarbetarna. Med rätt kompetens kan de känna sig trygga i sina roller och därmed bidra fullt ut. Men hur ser SWA ut inom olika delar av verksamheten? Det kommer tre av Sector Alarms SWA-ansvariga John Liljeström, Anders Färdig och Emelie Grönberg att berätta. De ansvarar för respektive SWA-satsning inom försäljning, installation och larmcentralen; tre mycket viktiga delar inom Sector Alarm.

Ger säljare rätt verktyg ute på fältet

Sector Alarm arbetar övergripande med försäljning mot såväl privatpersoner som företag. SWA inom försäljning består av tre övergripande delar: den klassiska säljskolan bestående av fem steg, lokalt anpassade utbildningar och e-learning. SWA-utbildningen inom försäljning ska hjälpa säljare att identifiera kunders behov, hitta en komplett lösning för dem och samtidigt utveckla medarbetaren. John Liljeström berättar att det är hans uppdrag att ge varje säljare rätt verktyg för att nå sina uppsatta mål:

– SWA är ett jättebra hjälpmedel för att utvecklas och arbeta mot sina mål. Vi har under åren finslipat våra utbildningar för att hitta metoder som både är lättförståeliga och effektiva. Detta kombinerat med ett aktivt engagemang där vi arbetar både med teoretiska och praktiska aktiviteter runt om i landet för att hjälpa våra medarbetare och kunder.

Teknisk utbildning för installatörer

När kunden har bestämt sig för Sector Alarms lösningar bokas en installatör till bostaden eller arbetsplatsen för att installera larmet. Installatörens roll är att säkerställa att kunden får den lösning han eller hon önskar. De måste därför besitta teknisk kompetens kring hur larmsystemet och dess olika komponenter fungerar så att installationen kan färdigställas. Detta lär vi ut på kurserna inom SWA. En annan viktig del i utbildningen är att lära sig hur man gör en behovsanalys. För vissa kunder är inbrottsskydd viktigast medan andra fokuserar på ett bra brandskydd. Utbildningen som våra installatörer får möjliggör att våra kunder får rätt lösningar samt känner sig trygga och nöjda efter vårt besök.

– Med hjälp av utbildningen får våra kunder möta kompetenta installatörer som vet precis hur alla våra olika lösningar fungerar och vilket som fungerar bäst för kunden, säger Anders Färdig.

De lär sig hantera larmsituationer

Likt säljaren och installatören har larmoperatören en viktig del i Sector Alarms verksamhet. På larmcentralen arbetar medarbetare som genom SWA får lära sig att hantera olika larmsituationer, förstå regler och följa rutiner. En viktig egenskap hos våra larmoperatörer är att de kan bibehålla lugnet i alla stressade situationer och att då kunna fatta ett snabbt och korrekt beslut och skicka rätt åtgärd. Med SWA ökar vi våra larmoperatörers kompetens så att de ständigt kan förbättra sitt arbete med snabb respons och rätt hantering.

– SWA lär larmoperatörerna att hantera alla tänkbara situationer på rätt sätt. Och det är vad som gör utbildningssatsningen så bra, att vi kan lära våra medarbetare precis vad de behöver för att klara av sina utmaningar så att vi får nöjda och trygga kunder, avslutar Emelie Grönberg.

Universum-banner