Presenteras av Sponsrat innehåll
Huvudbild
Foto: Pixabay

Hur långt tillbaka ska ditt CV gå?

Oavsett om du är mitt i karriären eller är mellan anställningar kan det vara svårt att avgöra vad som ska inkluderas på ditt CV. Framförallt kan det vara svårt att veta hur långt tillbaka i tiden du ska gå.

Självklart vill man ha ett svar som säger exakt hur långt tillbaka i tiden du ska gå och vad som ska inkluderas. Men tyvärr finns det inga direkta rätt och fel. Dock finns det några riktlinjer kring hur du bör tänka när du skriver ditt CV.

Tumregeln

Standardregeln som de flesta hör är att all erfarenhet som sträcker sig längre bak i tiden än 10 år är irrelevant. Men så behöver fallet inte vara. Tumregeln bör istället vara att ta med den erfarenhet som är relevant för det arbete du söker. Detta skapar en möjlighet för arbetsgivaren att ställa frågor kring ämnet och öppnat upp till vidare samtal. som är relevanta för sammanhanget.

Allt handlar om relevans

När det handlar om att sätta en äldre arbetserfarenhet på sitt CV så handlar det alltså om relevans, oavsett hur långt tillbaka i tiden erfarenheten sträcker sig. Om du gjorde något på gymnasiet som kretsar kring ämnet i fråga så är detta mer relevant än andra erfarenheter.

För de som får luckor i sitt CV kan det kännas jobbigt att skicka in ansökningar eller gå på anställningsintervjuer. Men, om du har uppnått något som du är stolt över så är det alltid värt att inkludera. Om du har en lucka i ditt CV för att du har tagit hand om en en familjemedlem eller respektive kan du förklara vad du lärt dig på ett sätt som kan appliceras för jobbet du söker. Kanske lärde du dig att organisera dagliga sysslor för en annan person vilket är perfekt om du söker jobb som assistent. Allt handlar om hur du beskriver din erfarenhet.

Anpassa ditt svar

Därtill är det inte bara viktigt att lyfta relevant erfarenhet utan även att anpassa dem för din framtida arbetsgivare. Om du har varit arbetslös under en längre tid finns det stor chans att intervjupersonen kommer att fråga varför. Då gäller det snarare att förklara varför du är motiverad att söka denna just tjänst. Ett perfekt tillfälle att lyfta frågan är att redan i det personliga brevet adressera varför du väljer att söka just detta jobbet just nu.

Tänk bortom ditt CV

Om du har varit arbetslös under en längre tid kan detta tyvärr ses som ett minus för en arbetsgivare, även om du har skrivit ett bra personligt brev. Därför gäller det att tänka utanför boxen och inte bara skritta jobbansökningar utan även gå på mingelträffar, workshops och events där du kan knyta kontakter med branschfolk.

Universum-banner