Presenteras av Sponsrat innehåll
Lyckas - Som - Chef
Foto: Pixabay

Frågan du bör ställa för att lyckas som chef

Oavsett man är är ett barn i sandlådan eller general i militären så finns det två olika sätt att hålla fast vid makt. Antingen dominerar man personerna omkring sig eller så får man dem att gilla en. Så vilken typ av ledare är du?

Dessa två ledarstilar, motiverade av önskan om dominans eller prestige, har båda för- och nackdelar och fungerar under olika omständigheter. Just därför är nyckeln till ett effektivt ledarskap om man kan växla mellan dem.

– En del av att mogna som ledare är självinsikt. Vet du var dina färdigheter ligger kan du lära dig att utnyttja styrkan i båda ledarstilarna och på så vis undvika fallgroparna, säger Maner, en professor i ledning och organisationer.

Den dominansmotiverade ledaren

Enligt Maners senaste forskning som han utförde med Charleen Case, en besökande forskare vid Kellogg, noterar de att primater har en lång historia att använda dominanstekniker. Och självklart finns det fördelar med detta såsom att de är snabba, avgörande beslutsfattare som är bra på att förena en organisation bakom en enda vision. Men tyvärr kan dessa ledare ibland vara villiga att offra gruppens bästa intresse för att hålla händerna på makten.

Den prestigeorienterade ledaren

Prestigeorienterade ledare uppnår sin status genom att visa sina kunskaper och övertyga människor att de är värda att följa. De är bra på att främja kreativitet och få sina lag att innovera. Men eftersom deras makt kommer från att vara omtyckt kan de ibland avstå från att fatta rätt beslut till förmån för ett populärt beslut.

Så vilken typ av ledare är du?

Tenderar du att ofta ta över samtal med dina medarbetare? Om så är fallet är du sannolikt en dominansmotiverad ledare. Om du lyssnar mer, är du förmodligen en prestigeorienterad ledare. Likaså om du är duktig på att sätta dig in i andras situation.

– Nyckeln är att veta när du ska glida in i varje läge. Det finns alltid utrymme för förbättring av att veta vilken hatt att ha på sig beroende på situationen, avslutar Maner.

Universum-banner