Skribenter Artiklar av Rebecca Peters

Rebecca Peters

13 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER
LKAB - Karriärföretag

Flexibla medarbetare tar LKAB till en ljusare framtid

Under det senaste året har LKAB effektiviserat sin organisation vilket har krävt flexibilitet från medarbetarna. Men tuffa tider skapar möjligheter till utveckling, det menar Åse Juhlin, Human Resources Manager för LKABs dotterbolag och staber inom LKAB. I den situation som LKAB befinner sig i har företagets medarbetare varit en viktig resurs. Här har LKAB arbetar projektorienterat och samarbetat över avdelningsgränser med linjeorganisationen och den fackliga organisationen. Åse menar att det är detta projektorienterade arbetssätt som kommer att behövas alltmer, för att klara av nuvarande och kommande utmaningar, med kompetenta medarbetarna i spetsen. Gränsöverskridande projekt Stora företag tenderar ofta att bli specialiserade menar Åse, där olika yrkesgrupper hanterar sina egna frågor. Åse utvecklar: - I ett tuffare läge tror jag att det är viktigt att...
Midroc - Huvudbild

Konstant karriärutveckling för medarbetarna på Midroc

På Midroc vill man alltid att medarbetarna ska kunna utvecklas i sina karriärer, oavsett vilken tjänst inom företaget man besitter. Två tydliga exempel på detta är Åsa Hansson, systemspecialist och teknisk projektledare, samt Mattias Forsberg, enhetschef, som båda sökte sig till Midroc av denna anledning. På Midroc tror man på att göra saker tillsammans och genom att erbjuda sina medarbetare stor frihet i sitt arbete skapas goda möjligheter att utvecklas efter intresse. För Åsa innebar detta att kunna växa och utvecklas i rollen som systemspecialist. Mattias började på Midroc som konsult 2011, och tack vare ett visat intresse för affärsutveckling och fallenhet för konsultrollen fick han snabbt mer ansvar. Utvecklas i önskad riktning Mattias tillträdde nyligen tjänsten som enhetschef för Asset...
Huvudbild

7 kunskaper att utveckla för att bli en uppskattad chef

Är du intresserad av att bli chef i framtiden? Idag finns det färdigheter som hjälper dig att nå dit du vill, och ännu viktigare, att stanna där. Nedan delar några karriärexperter med sig om sju viktiga kunskaper att utveckla för att lyckas bli en uppskattad och respekterad chef. 1. Se till helheten Borta är de dagar då organisationer främjar den starkaste spelaren, säger Alyssa Krane, certifierad HR-ledare och talangstrateg på Powerhouse Talent. Hon menar att den starkaste programmeraren, revisorn eller säljaren inte alltid blir den starkaste ledare. Starka ledare ser till helheten, delar denna vision och kan förklara hur varje persons roll bidrar till affärsmålen och inspirerar till positiva åtgärder. 2. Emotionell intelligens Det är oerhört viktigt att få de anställda att känna...